جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان قزوین(آزمایشی)

city
   
 
  • شرح وظایف سازمان

   شرح وظایف سازمان

   شرح وظائف سازمان

    
    

   1) جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب، سهمیه کالا در سطح استان

   2) بررسی و تهیه و تنظیم آمار در خصوص میزان مصرف کالا در سطح استان

   3) برآورد آماری مربوط به میزان‌ تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش در سطح استان

   4) انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای تعزیرات حکومتی وکنترل بازار در چارچوب قوانین

   5) جمع‌آوری اطلاعات و آمار تولیدات مازاد بر مصرف استان به منظور بازاریابی و صدور به سایر استانها و خارج از کشور

   6) مطالعه و بررسی الگوهای مصرف در سطح استان به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های توزیع و ارائه پیشنهادهای لازم در این زمینه

   7) شناسائی کانالهای مختلف توزیع در سطح استان و ارائه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالاها در بخشهای دولتی، تعاونی،‌خصوصی و ارائه طریق به منظور رفع نواقص آن

   8) انجام کلیه وظایف مربوط به وزارت بازرگانی در ارتباط با تشکیل بنادر آزاد و مناطق تجاری و واحدهای تولیدی حفاظت شده به منظور حمایت از افزایش تولید و کاهش واردات با هماهنگی دستگاههای ذیربط

   9) تشکیل بازارهای داخلی و مشترک منطقه‌ای در سطح استان به منظور عرضه و معرفی تولیدات بومی

   10) نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و ارائه طرحها و پیشنهادهای لازم به منظور کالارسانی و توزیع کوپن در حوزه فعالیت

   11) انجام اقدامات لازم بمنظور تشکیل نمایشگاههای مختلف منطقه‌ای در سطح استان با شرکت سایر استانها به منظور مبادلات بازرگانی و معرفی تولیدات هر استان به نمایشگاههای بین‌المللی در جهت افزایش تولید و تشویق صادرات

   12) تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های ضروری در زمینه صادرات و واردات و ارائه آن به مراجع ذیربط

   13) انجام وظایف مربوط به دبیرخانه شورای توسعه صادرات استان با توجه به خط مشی کلی وزارتخانه

   14) صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان

   15) اجرای قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به مفاد این قانون و دستورالعملهای صادره از سوی وزارتخانه و اختیارات تفویض شده

   16) انجام امور مربوط به ثبت سفارش کالا و رسیدگی به درخواستهای دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور خرید کالاهای مورد نیاز از خارج از کشور از نظر وجود اعتبار ارزی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه ساخت داخلی

   17) همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها و برآورد ظرفیت ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی سازمانهای ذیربط

   18) بررسی مستمر وضع بازار و علت‌یابی کاهش یا افزایش میزان عرضه و تقاضا و پیگیری روند و تغییر نوسان قیمتها و تهیه گزارشهای لازم به منظور ارائه به مقامات وزارتخانه

   19) بررسی مستمر تغییرات قیمت کالاهای تولیدی سنتی و نرخ خدمات و تثبیت قیمتها بر اساس ضوابط و دستورالعملهای صادره و اختیارات تفویض شده

   20) انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف استان

   21) برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی و مجمع امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف

   22) انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذیصلاح

   23) مراقبت در اجرای صحیح قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های مربوطه و همچنین مصوبات هیات عالی نظارت

   24) ارائه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت

   25) همکاری با کلیه موسساتی که به نحوی در امر صادرات و واردات کالا دخالت دارند به منظور تعادل قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور با توجه به بالا بردن کیفیت کالا

   26) تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان بازرگانی استان و پیگیری و دفاع از آن تا مرحله مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان

   27) تهیه و تنظیم و تخصیص اعتبار در هر سه‌ماه و انجام هزینه‌های مربوط در قالب اعتبارات تخصیص یافته

   28) نظارت بر انجام هزینه ها در مراحل مختلف تامین، صدور سند، ثبت در دفتر و بستن حسابها

   29) همکاری و تشریک مساعی با سازمانهای وابسته به وزارت بازرگانی به منظور تسریع در انجام امور مربوط

   30) انجام امور مربوط به استخدام، انتصاب،‌ترفیع، مرخصی، انتقال، انفصال و نظارت بر اجرای دستورالعملهای صادره از وزارتخانه در زمینه‌های مختلف

   31) نظارت مستمر بر فعالیت مدیریت بازرگانی شهرستانها و مطالعه و بررسی نحوه عملکرد آنها به منظور حسن اجرای کار و انعکاس مسائل و مشکلات آنها به وزارتخانه

   32) بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

   33) انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و بررسی نیازها و امکانات بالقوه صنعتی استان مربوطه

   34) تشویق مردم به سرمایه گذاری صنعتی در طرحهای مورد نیاز استان با رعایت توزیع جغرافیایی صحیح و عادلانه صنعت یا هماهنگی واحد های ذیربط

   35) شناسایی ، تشویق و حمایت از مخترعین و مبتکرین منطقه

   36) تمدید و ابطال جواز تأسیس واحد های تولیدی و صنعتی بر اساس اختیارات تفویض شده .

   37) بررسی و صدور اجازه توسعه ، تغییر خط و محل واحد های موجود بر اساس اختیارات تفویض شده

   38) بررسی پیشرفت طرحهای صنعتی بر اساس موافقتنامه و پروانه های صادر شده و اعلام مراحل پیشرفت طرح

   39) رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاه ها و کارخانجات استان در ارتباط با سازمانها و ادارات محل و اقدام به موقع به منظور رفع مشکلات مذکور

   40) اظهار نظر کارشناسی در خصوص ورود کارشناسان خارجی به منظور راه اندازی ، تعمیر ماشین آلات و همچنین همکاری با گمرک استان در صورت نیاز . نظارت بر حسن اجرای قرار داد های خرید لیسانس و خدمات فنی و مهندسی و ارائه گزارشهای لازم به معاونتهای مربوطه

   50) بررسی و تعیین سهمیه ارزی مورد نیاز واحد های تولیدی استان بر اساس سیاستهای اجرایی وزارت صنایع و پیشنهاد آن به معاونت مزبور

   51) ایجاد ارتباط فیمابین صنعت و مراکز علمی و دانشگاههای استان

   52) تشویق صاحبان صنایع برای فراهم کردن بستر مناسب جهت صادرات کالاهای صنعتی

   53) ایجاد تمهیدات لازم جهت ایجاد تشکلهای صنعتی در استان

   54) تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاریهای صنعتی بهره برداری ، اکتشاف و واحد های صنعتی و معدنی در حوزه تحت سر پرستی

   55) بررسی به منظور شناخت منابع معدنی استان و تهیه و اجرای طرحهای بهره برداری ، اکتشاف و تجهیز معادن و واحد های صنعتی

   56) نظارت بر فعالیتهای صنعتی بهره برداران و اکتشاف کنندگان و بهره برداران

   57) بررسی طرحها و پیشنهاد های واصله از سوی اکتشاف کنندگان و بهره برداران و تولید کنندگان و انجام اقدامات مقتضی جهت صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف بر اساس مقررات مربوطه

   58) جلوگیری از فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری غیر مجاز با هماهنگی نیروی انتظامی و در چار چوب قوانین و مقررات مربوطه

   59) رسیدگی به در خواستهای واصله در مورد مواد منفجره مورد نیاز و انجام اقدامات لازم به منظور تأمین آنها

   60) محاسبه و وصول حقوقی دولتی مربوط به استخراج ، بهره برداری و برداشت مواد معدنی

   61) همکاری و هماهنگی با واحد های ذیربط در جهت اجرای مقررات ایمنی ، فنی ، بهداشتی و زیست محیطی

   62) تولید ، جمع آوری ، طبقه بندی و پردازش و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز

   63) بررسی و شناخت نیاز های آموزشی مورد لزوم کارشناسان و واحد های مختلف


مجموع بازدیدها : 15,187,725
تعداد بازدید امروز : 1,262
آخرین به روزرسانی : 10:19  1398/03/01