جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان قزوین(آزمایشی)

city
   
 
  • معاونت معدن و صنایع معدنی

   معاونت معدن و صنایع معدنی

   شرح وظائف

    

   - مشارکت درتدوین راهبردهای توسعه صنایع معدنی استان

   - ارایه پیشنهادهای لازم درخصوص رفع تنگناهای تولیدی و پیگیری در جهت اجرایی شدن آنها

   - جلب مشارکت تشکلهای تخصصی درسیاست گذاری و برنامه ریزیهای مرتبط با صنایع معدنی استان

   - ارایه پیشنهادات لازم جهت تهیه و یااصلاح  دستورالعمل های مربوط به صدور پروانه بهره برداری

   - نظارت بر فعالیتهای مرتبط با صنایع معدنی به منظور تحقق سیاستها وبرنامه های استان

   - هماهنگی با سایر دستگاهها در زمینه های مربوط به امور تولیدی استان

   - مشارکت در تدوین استراتژیها واصلاح ساختارها بر اساس سیاستهای کلی اعلام شده

   - مشارکت در تعیین شاخصهای اندازه گیری بهره وری سازمان

   -  فراهم کردن زمینه های لازم جهت افزایش ارایه خدمات وارتقای کیفیت آنها

   - مشارکت در کمیته های بهبود روشها و تدوین اهداف کیفی و کمی بهره وری صنعت استان

    -  بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی فنی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران تولید آزمایشی وصدور پروانه بهره برداری برای آنها

   - رسیدگی به کلیه درخواستهای تغییر مشخصات پروانه بهره برداری اعم از تغییر مکان تغییر ظرفیت یا تغییر نوع تولید، محصول جدید، تغییر مالکیت ....

   - تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در مواقع لزوم

   -  بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده و معرفی درخصوص کالاهای سهمیه بندی شده ویا مورد نظارت( از جمله سوخت، مواد پیش ساز مواد مخدر، موادپتروشیمی و ...)

   - بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها اعم از مواد اولیه تغییرات پروانه
    بهره برداری، تعیین درصد ضایعات، اعطای تسهیلات، اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و....)

   - صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل

   - شناسایی و صدور پروانه برای صنایع نوین( هایتک)

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

    

    

مجموع بازدیدها : 14,999,077
تعداد بازدید امروز : 3,949
آخرین به روزرسانی : 10:44  1397/11/28