جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان قزوین(آزمایشی)

city
   
 
  • ارائه پروانه بهره برداری معادن

   ارائه پروانه بهره برداری معادن

   ارائه پروانه بهره برداری معادن

   - نوع خدمت:

   خدمت به کسب و کار (G2B) و خدمت به شهروندان (G2C) .

   - شرح خدمت:

   پروانه بهره برداری معدنی مجوزی است که توسط وزارت صنعت معدن وتجارت برای بهره برداری از معدن برای مدت معینی در محدوده مشخصی صادر می شود

   - مدارک مورد نیاز:

   تصویر و اصل گواهی کشف برای معادنی که بار اول به بهره برداری میرسد، تصویر شناسنامه (اشخاص حقیقی) ،تصویر شرکت نامه و مدارک ثبت شرکت ، شناسنامه معدن، طرح بهره برداری ،نقشه محدوده معدن در مقیاسهای 1:1000 و 1:20000 ، تضمین حقوق دولتی ، قرارداد مسئول فنی منتخب ، پرداخت هزینه تمدید

   - قوانین و مقررات:

   قانون معادن ، آئین نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوطه بشماره مصوبه85744/ت 49089ک مورخه 92/4/11 (فصل سوم )

   - پاسخ به سوالات متداول:

   پروانه بهره برداری معدنی چیست؟

   پروانه بهره برداری معدنی: مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استخراج مواد معدنی در محدوده های مشخصی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود .

   - متوسط مدت زمان انجام خدمت:

   در صورت ارسال پاسخ کسر دام از مراتع از سوی اداره منابع طبیعی، مجوز در مدت 3 ماه صادر می شود.

   - ساعات ارائه خدمت: ساعت اداری.

   - تعداد بار مراجعه حضوری: حداکثر 2 بار.

   - هزینه‌های موردنیاز برای دریافت خدمت: 1000000 ریال هزینه صدور

   - استعلام (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی): ندارد

   - نحوه دسترسی به خدمت: اینترنتی

   - مسئول اصلی ارائه خدمت: معاونت معدن و صنایع معدنی - 33373722

   - مراحل گردش کار:

   عنوان مرحله

   واحد مسئول

   پست سازمانی

   مدت زمان

   واحد زمان

   ارائه درخواست بهره برداری بانضمام طرح بهره برداری و مدارک لازم در سامانه کاداستر

   معاونت معادن

   کارشناس امور بهره برداری

   1

   روز

   بررسی مدارک و طرح توسط سازمان

   معاونت معادن

   کارشناس امور بهره برداری

   1

   روز

   اعزام کارشناس به محدوده مورد نظر جهت تهیه گزارش نظارتی بادفترچه مشخصات و تطبیق نقشه های ارائه شده توسط دستگاه gps

   معاونت معادن

   کارشناس امور بهره برداری

   1

   روز

   بازدید و میله گذاری محدوده اکتشاف توسط کارشناس اکتشاف و تهیه گزارش

   معاونت معادن

   کارشناس امور بهره برداری

   1

   روز

   محاسبه حقوق دولتی و ضمانت حسن انجام کار

   معاونت معادن

   کارشناس امور بهره برداری

   1

   روز

   معرفی مسئول فنی به متقاضی

   معاونت معادن

   کارشناس امور بهره برداری

   1

   روز

   تعیین محدوده جغرافیایی معدن جهت درج در پروانه بهره برداری

   معاونت معادن

   کارشناس امور بهره برداری

   1

   روز

   صدور پروانه بهره برداری

   معاونت معادن

   کارشناس امور بهره برداری

   1

   روز

مجموع بازدیدها : 15,137,897
تعداد بازدید امروز : 905
آخرین به روزرسانی : 10:37  1398/01/29