جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان قزوین(آزمایشی)

city
   
 
  • صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی

   صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی

   صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی

   - نوع خدمت:

   خدمت به شهروندان (G2C)

   - شرح خدمت:

   انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه اکتشاف محدوده های معدنی و نیز ارائه خدمات و برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری مجدد محدوده برای اکتشاف

   - مدارک مورد نیاز:

   درخواست صدور پروانه اکتشاف، موافقت دستگاه های ذیربط با توجه به ماده 24 قانون معادن، طرح اکتشاف، پرداخت وجه تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن، ارائه قرارداد مسئول فنی

   - قوانین و مقررات:

   قانون معادن، آئین نامه اجرایی قانون معادن، دستورالعمل های مربوطه صادره از ستاد وزارت

   - پاسخ به سوالات متداول:

   پروانه اکتشاف چیست؟

   پروانه اکتشاف : مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن وتجارت صادر می شود.

   - متوسط مدت زمان انجام خدمت: 8 ماه

   - ساعات ارائه خدمت: ساعت اداری

   - تعداد بار مراجعه حضوری: از 5 تا 10 بار

   - هزینه‌های موردنیاز برای دریافت خدمت: 100.000ریال بابت حق تمبر جهت صدور پروانه

   - استعلام (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی):

   عنوان دستگاه اجرایی مرتبط

   نام سامانه‌های دستگاه دیگر

   فیلدهای مورد تبادل

   نوع استعلام

   الکترونیکی

   دستی

   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

   غیر الکترونیکی

   استعلام طبق ماد ه 24 قانون

   (70 مورد در سال 93)

   *

   شرکت سهامی آب منطقه ای استان

   غیر الکترونیکی

   استعلام طبق ماد ه 24 قانون

   *

   اداره کل راه و شهرسازی استان

   غیر الکترونیکی

   استعلام طبق ماد ه 24 قانون

   *

   اداره کل میراث فرهنگی استان

   غیر الکترونیکی

   استعلام طبق ماد ه 24 قانون

   *

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان

   غیر الکترونیکی

   استعلام طبق ماد ه 24 قانون

   (10 مورد)

   *

   سازمان انرژی اتمی

   غیر الکترونیکی

   استعلام طبق ماد ه 24 قانون

   *

   سپاه الغدیر استان

   غیر الکترونیکی

   2 مورد استعلام دارد

   *

   - نحوه دسترسی به خدمت: اینترنتی

   - مسئول اصلی ارائه خدمت: معاونت معدن و صنایع معدنی - 33373722

   - مراحل گردش کار:

   عنوان مرحله

   واحد مسئول

   پست سازمانی

   مدت زمان

   واحد زمان

   1- از طریق نرم افزار کاداستر بعد از تأیید صلاحیت فنی و مالی از طرف سازمان نظام مهندسی استان تهران

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

   2- تطبیق اطلاعات متقاضی و ارائه کد لازم جهت ثبت محدوده

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

   3- مراجعه متقاضل به سیستم کاداستر جهت ثبت محدوده

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

   4- درصورت تایید و بلامعارض بودن محل مورد نظر ، محدوده فوق از طریق کاداستر تأیید می شود

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

   5- بعداز ارائه تایید کاداستر از منابع طبیعی استعلام می گردد.

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

   6- بعد از تایید اداره منابع طبیعی

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

   7- طرح اکتشاف درخواست و ارائه می شود

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

   8- بازدید کارشناسان سازمان جهت بررسی طرح

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

   9- تایید طرح و صدور مجوز لازم (پروانه اکتشاف)

   معاونت معادن

   کارشناس مسئول اکتشاف

   1

   ماه

مجموع بازدیدها : 15,137,928
تعداد بازدید امروز : 936
آخرین به روزرسانی : 10:37  1398/01/29