جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان قزوین(آزمایشی)

city
   
 
  • ارائه پروانه کسب (عادی/ایثارگری)

   ارائه پروانه کسب (عادی/ایثارگری)

   ارائه پروانه کسب (عادی/ایثارگری)

   - نوع خدمت:

   خدمت به کسب و کار (G2B) - خدمت به شهروندان (G2C)

   - شرح خدمت:

   طبق ماده 79 قانون نظام صنفی وظیفه صدور پروانه کسب برای ایثارگران مشمول این ماده بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد. که در مراکز استان این وظیفه را سازمان صنعت معدن و تجارت و در شهرستان ها ادارات صنعت معدن و تجارت بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است انجام می گردد

   - مدارک مورد نیاز:

   الف –مدارک و شرایط عمومی :

   1. معرفی نامه بنیاد مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی

   2. سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا ارئه قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص ، اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل کسب و یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها

   تبصره – دریافت تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

   3. گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

   4.گواهی صلاحیت انتظامی وترافیکی ازنیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

   5.گواهی گذراندن دوره های آموزشی مرتبط ازمرکزآموزش اصناف یامراکز موردتایید کمیسیون نظارت.

   تبصره- متقاضیان پروانه کسب موقت ازگذراندن دوره های آموزشی معاف می باشند.

   6. تصویرشناسنامه وکارت ملی.

   7. تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دائم یاپزشکی (برای آقایان کمتر از50سال ).

   تبصره- دفترچه آماده خدمت بدون مهرغیبت یاگواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان پروانه کسب موقت بلامانع می باشد.

   ب- مدارک و شرایط اختصاصی:

   1. کارت معاینه پزشکی وگواهی صلاحیت بهداشتی ازمراکزبهداشتی ،درمانی ( برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (13) قانون موادخوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی.

   2. پروانه تخصصی وفنی یادیپلم فنی یامدرک تحصیلی بالاتر مرتبط، یاحضوریک نفرواجدشروط فوق شاغل در واحدصنفی(برای صنوف مشمول تبصره ماده13قانون).

   3. معرفی نامه نماینده هیات مدیره (مدیرعامل)برای صدورپروانه کسب بنام وی به همراه تصویراساسنامه وآگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت (برای اشخاص حقوقی).

   4. رضایت نامه محضری شرکاء برای صدورپروانه کسب به نام یکی ازشرکاء (برای مشارکتهای مدنی).

   - قوانین و مقررات:

   1. ماده 79 قانون نظام صنفی

   2. آئین نامه اجرایی ماده 79 قانون نظام صنفی

   - پاسخ به سوالات متداول:

   برای اخذ پروانه کسب ایثارگری به کجا باید مراجعه کرد؟

   جهت اخذ پروانه ایثارگری لازم است اول معرفی نامه کتبی ازبنیادشهید توسط متقاضی اخذ شود،سپس در سامانه اینترنتی به آدرس http://www.iranianasnaf.ir ثبت نام نموده وبا در دست داشتن کد رهگیری حضوری به سازمان مراجعه نماید.

   - متوسط مدت زمان انجام خدمت: حداکثر سه ماه

   - ساعات ارائه خدمت: ساعت اداری

   - تعداد بار مراجعه حضوری: 2 بار

   - هزینه‌های موردنیاز برای دریافت خدمت: 100000 ریال هزینه پروانه کسب الکترونیکی - 100000 ریال حق تمبر دارایی

   - استعلام (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی):

   عنوان دستگاه اجرایی مرتبط

   نام سامانه های دستگاه دیگر

   فیلد های مورد تبادل

   استعلام الکترونیکی

   الکترونیکی

   دستی

   اداره نظارت بر اماکن عمومی

   غیر الکترونیکی

   تایید صلاحیت

   *

   ادارات دارایی – واحد مالیاتی

   غیر الکترونیکی

   ارائه گواهی پرداخت مالیات

   *

   بهداشت

   غیر الکترونیکی

   تایید صلاحیت

   *

   فنی و حرفه ای

   غیر الکترونیکی

   تایید صلاحیت فنی

   *

   اتاق اصناف

   غیر الکترونیکی

   ارائه گواهی آموزش

   *

   - نحوه دسترسی به خدمت: اینترنتی

   - مسئول اصلی ارائه خدمت: اداره امور اصناف و تشکلها- 33373520

   - مراحل گردش کار:

   عنوان مرحله

   واحد مسئول

   پست سازمانی

   مدت زمان

   واحد زمان

   1-ارایه معرفی نامه از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران

   اداره اصناف و امور ایثارگران

   کارشناس اصناف

   3

   هفته

   2-ثبت درخواست در سامانه پروانه کسب

   اداره اصناف و امور ایثارگران

   کارشناس اصناف

   4

   هفته

   3-ارسال و دریافت تاییدیه استعلام از دستگاه های ذیربط

   اداره اصناف و امور ایثارگران

   کارشناس اصناف

   3

   هفته

   4-صدور و تمدید پروانه کسب

   اداره اصناف و امور ایثارگران

   کارشناس اصناف

   2

   هفته

مجموع بازدیدها : 15,137,899
تعداد بازدید امروز : 907
آخرین به روزرسانی : 10:37  1398/01/29