جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان قزوین(آزمایشی)

city
   
 
  • اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان قزوین

   اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان قزوین

   اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان قزوین

   پیرو درج آگهی مزایده معادن در مورخ 29 اردیبهشت 97 باستحضار می رساند با توجه به اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان قزوین ، با مشخصات محدوده ای ذیل اعلام می گردد.

   اصلاحات :

   -محدوده اکتشافی به شماره شناسایی 199319 مساحت محدوده از 5/ 23 کیلومترمربع به 14/61 کیلومتر مربع کاهش یافت.

   -محدوده اکتشافی به شماره شناسایی 206027 مساحت محدوده از 28/10 کیلومتر مربع به 27/60 کیلومتر مربع کاهش یافت.

   -در محدوده های اکتشافی به شماره پرونده 1546- 1327-523- 451- 743- 638- 532- 333 باتوجه به اتمام مطالعات پهنه بندی استان ، علاوه بر مواد معدنی درج شده در جدول مزایده ، ماده معدنی پلی متال نیز مورد شناسایی قرار گرفته متقاضیان محدوده های فوق الذکر می بایست مطابق با دستورالعمل شماره 60/239503 مورخ 96/10/27 طرح اکتشافی خود را مطابق با هر دو ماده معدنی تنظیم نموده و جهت شرکت درمزایده ، حداقل توان فنی ومالی 25 امتیاز را ارائه نمایند .

   -با توجه به اتمام مطالعات پهنه بندی استان در محدوده معدن گرانیت شیزر ( جدول ج به شماره شناسایی 206247) پتانسیل ماده معدنی پلی متال در محدوده معدن مورد شناسایی قرار گرفته وطبق بند ب ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن ، برنده مزایده معدن گرانیت شیزر می بایست علاوه بر انجام عملیات بهره برداری ماده معدنی گرانیت ، حداکثرتا 3 ماه از تاریخ صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارائه طرح اکتشاف ماده معدنی پلی متال در محدوده معدن نیز اقدام نماید . در صورت امتناع برنده مزایده از انجام عملیات اکتشافی ، طبق ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن اقدام خواهد شد.

   -شماره شناسایی محدوده معدن خاک صنعتی جنوب رامند یزن ( جدول ج ) از شماره 426745 به شماره 226745 اصلاح می گردد.

   -شماره شناسایی محدوده معدن شن وماسه کوهی بهجت آباد ( جدول ج )از شماره 174337 به شماره 174373 اصلاح می گردد.

   فایلهای پیوست
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
مجموع بازدیدها : 15,088,194
تعداد بازدید امروز : 1,517
آخرین به روزرسانی : 12:33  1397/12/28