X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۱۵ ۴۶۱۶
چچ

پیام رئیس سازمان

پیام ریاست محترم سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین

( بسمه تعالی)
MicrosoftInternetExplorer4

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، با وجود ظرفیتهای ارزشمند انسانی و توانمندیهای صنعتی و معدنی فراوان دراین استان ، خود را متعهد می‌داند در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید ، خدمات خود را در بخشهای صنعت، معدن و تجارت ، با توجه به دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با نهایت توجه به نظرات و رضایت ارباب رجوع، ارائه نماید ، تا این استان جایگاه والایی را در فرایند توسعه ملی فراهم نموده و از جمله قطبهای مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه و تحولات اقتصادی کشور باشد.

. اهم برنامه‌های سازمان عبارتند از:


- پیگیری و تلاش در جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام بخش خصوصی.

- پیگیری جدی طرح‌های جدید صنعتی استان به جهت ایجاد واحدهای تولیدی متناسب با توانمندی‌های استان.

- ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری جهت جذب سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در استان.

- سیاست‌گذاری و بسترسازی برای واگذاری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف.

- صیانت از تولید جهت استمرار و حفظ اشتغال موجود.

- اولویت به شهرکهای IT و فناوریهای نوین و دانش بنیان.

- ایجاد تالار فکر با صاحب نظران بخشهای صنعت، معدن و تجارت جهت ایجاد هم‌افزایی در زمینه‌های متنوع.

- همکاری با تجار و صاحبان صنایع در رابطه با سیاست های بازرگانی داخلی.

- استفاده از ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی و افزایش نرخ اشتغال در بخش‌های تولیدی.

- ایجاد فرصتهای مساوی و مناسب جهت سرمایه‌گذاران در بخشهای صنعت، معدن و تجارت.

عزیزاله افضلی

رئیس سازمان

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.5284193356832
Query time: 0.82271734873454