X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۵ ۳۷۵۳
چچ

صنعت، معدن و تجارت استان در یک نگاه

نگاه اجمالی به صنعت استان:
استان قزوین دارای 9 شهرک صنعتی و 6 ناحیه صنعتی که هر یک به ترتیب 4115 و 253 هکتار و مجموعاً مساحت آنها 4368 هکتار می باشد و تعداد 634 واحد دارای پروانه بهره برداری و 490 طرح در آن مستقر می باشند و مجموعا 1124 قرارداد تخصیص زمین منعقد گردیده است.
قزوین دارای یک شهر صنعتی بزرگ به نام شهر صنعتی البرز با 800 هکتار ، دو شهرک صنعتی خصوصی و سه مجتمع صنعتی میباشد .
در استان قزوین 3900 فقره واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری می باشند که در آنها 69 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است و 134 هزار نفر ظرفیت اشتغال ایجاد شده است .
3500 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری به میزان 196 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 143 هزار نفر موجود می باشد .
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.3339012463888
Query time: 0.66078726450602