X
پنجشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۲۴ ۹۴۶
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان قزوین -اردیبهشت و خرداد 97

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان قزوین -اردیبهشت و خرداد 97

مزایده معادن و محدودهای اکتشافی استان قزوین - اردیبهشت و خرداد 97

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان قزوین

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در نظر دارد بهره برداری و اکتشاف تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی استان را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید .

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و فهرست موضوع مزایده از روز شنبه مورخ 97/02/29 به محل سازمان به نشانی : قزوین - خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات - روبروی دانشگاه آزاد اسلامی - سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین یا به نشانی اینترنتی qaz.mimt.gov.ir مراجعه نموده ، اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/03/28 به دبیرخانه سازمان (ساختمان شهید حق شناس ) تحویل و رسید دریافت نمایند.جلسه بازگشایی و بررسی پیشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 در محل سازمان صنعت معدن تجارت استان قزوین برگزار خواهد شد.

توضیحات :

  • متقاضیان می بایست جهت دریافت نقشه محدوده های اکتشافی و معادن مورد درخواست ، به سایت اینترنتی cadaster.mimt.gov.ir مراجعه نمایند.
  • حضور مزایده گر و یا نماینده قانونی وی در جلسه افتتاح پیشنهادات بلامانع می باشد.

    اصلاحات

  • محدوده اکتشافی به شماره شناسایی 199319 مساحت محدوده از 5/ 23 کیلومترمربع به 14/61 کیلومتر مربع کاهش یافت.
  • محدوده اکتشافی به شماره شناسایی 206027 مساحت محدوده از 28/10 کیلومتر مربع به 27/60 کیلومتر مربع کاهش یافت.
  • در محدوده های اکتشافی به شماره پرونده 1546- 1327-523- 451- 743- 638- 532- 333 باتوجه به اتمام مطالعات پهنه بندی استان ، علاوه بر مواد معدنی درج شده در جدول مزایده ، ماده معدنی پلی متال نیز مورد شناسایی قرار گرفته متقاضیان محدوده های فوق الذکر می بایست مطابق با دستورالعمل شماره 60/239503 مورخ 96/10/27 طرح اکتشافی خود را مطابق با هر دو ماده معدنی تنظیم نموده و جهت شرکت درمزایده ، حداقل توان فنی ومالی 25 امتیاز را ارائه نمایند .
  • با توجه به اتمام مطالعات پهنه بندی استان در محدوده معدن گرانیت شیزر ( جدول ج به شماره شناسایی 206247) پتانسیل ماده معدنی پلی متال در محدوده معدن مورد شناسایی قرار گرفته وطبق بند ب ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن ، برنده مزایده معدن گرانیت شیزر می بایست علاوه بر انجام عملیات بهره برداری ماده معدنی گرانیت ، حداکثرتا 3 ماه از تاریخ صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارائه طرح اکتشاف ماده معدنی پلی متال در محدوده معدن نیز اقدام نماید . در صورت امتناع برنده مزایده از انجام عملیات اکتشافی ، طبق ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن اقدام خواهد شد.
  • شماره شناسایی محدوده معدن خاک صنعتی جنوب رامند یزن ( جدول ج ) از شماره 426745 به شماره 226745 اصلاح می گردد.
  • شماره شناسایی محدوده معدن شن وماسه کوهی بهجت آباد ( جدول ج )از شماره 174337 به شماره 174373 اصلاح می گردد.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.1692299842834
Query time: 1.330980459849