X
یکشنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۱۸ ۷۶۴
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده   اصناف   اتاق بازرگانی  
چچ
اتاق بازرگانی

علیرضا کشاورز قاسمی:

شورای گفتگوی استان قزوین در یک سال ۴۰ مصوبه را اجرایی کرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: در یک سال فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از ۸۴ مصوبه تعداد ۴۰ مصوبه اجرایی شده و ۱۲مصوبه به شورای مرکزی ارسال شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت به نقل ازمهر، اولین سالگرد تاسیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ظهر شنبه با حضور حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار، حجت الاسلام صادقی دادستان عومی و انقلاب قزوین، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین امام جمعه موقت قزوین، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، سید محمد علی قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی استان در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

علیرضا کشاورز قاسمی در این مراسم گفت: به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ دوﻟﺖ و ﺑﺨش های ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و بهبود فضای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ، ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در کشور و استانها ﺗﺸﮑﯿﻞ شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: درهمین راستا، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در ۲۱ دی ماه سال گذشته به صورت رسمی راه اندازی شد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: این شورا با دسته بندی مشکلات، چالش ها و موانع تولید و صادرات در طول فعالیت خود تلاش کرده است در حوزه های مختلف زمینه روان سازی امور را فراهم کند که مهمترین آنها ساماندهی پسماند های صنعتی به درخواست تعدادی از واحدهای مستقر درلیا، ساماندهی پسماندهای بیمارستانی و خانگی در استان قزوین، بررسی موانع و مشکلات سرمایه گذاری در استان، بررسی موانع و مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان کشمش استان قزوین و ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرک استان قزوین است.

 این فعال اقتنصادی تصریح کرد: بررسی موازی کاری ادارات استان قزوین و موانع و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی و بررسی مشکلات مالیاتی، قوانین زائد، مزاحم و شناسایی شرکت های مشکل دار استان قزوین از دیگر کارهایی است که در یک سال گذشته اجرایی شد.

کشاورز قاسمی یادآورشد: شوراهای گفت وگو دراستانها همچنین موظفند آن دسته از گزارش ها و درخواست های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت و گوی مرکزی ارسال کنند که در این راستا ۱۲ مصوبه به شورای مرکزی تهران ارسال شده است.

کشاورزی یادآورشد: شورای گفتگو با تشکیل کمیته های چهارگانه، صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات کشاورزی و صنایع بسته بندی نسبت به شناسایی و رفع چالشها و مشکلات تولید و بهبود فضای کسب و کار نیز اقدام کرده است.

دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهارداشت: این شورا در مدت یکسال فعالیت خود با حمایت و جدیت مسئولان استان قزوین با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین ۱۲ جلسه عادی و دو جلسه فوق العاده برگزار کرده که در این نشست ها، مطرح شدن ۷۶ موضوع به ۸۴ مصوبه منجر شده که ۴۰ مصوبه با پیگیری مسئولان اجرایی شده و ۱۲ مصوبه نیز به شورای مرکزی ارسال شده است.

 

کشاورز قاسمی افزود: با تشکیل کارگروه ویژه نسبت به تغییر ضریب ارزش افزوده کشمش از هفت درصد به ۲۴ درصد، برگزاری انتحابات انجمن کشمش و برقراری جوایز صادراتی، تشکیل میز کشمش با محوریت استان قزوین و بسترسازی برای محصولات متنوع کشمش اقدام شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنالیع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد:دربرسیی مشکلات مالیاتی ۱۸ بند استخراج شده و در حزوه واحدهای صنعتی ۱۷ واحد ارزیابی شده که امیدواریم برای حل آنها راهکارهای اجرایی مناسبی اتخاذ شود.

کشاورز قاسمی بیان کرد:  بررسی برنامه تفصیلی همایش دشت قزوین، بسته حمایتی از شرکت های دانش بنیان، موانع و مشکلات دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی در ارتباط با کشاورزی و سایر خدمات مربوطه، پیشنهاد قوانین و مقررات مزاحم، زاید در زمینه بهبود محیط کسب و کار مرتبط با موضوعات کمیته، ارزیابی عرضه محصولات سالم در میادین میوه و تره بار استان از دیگر برنامه های این شور است.

وی در خصوص برنامه های آتی شورا نیز گفت:کنترل باقی مانده سموم در محصولات جالیزی و گلخانه ای، بررسی و شناسایی محصولات صادراتی زراعی و باغی و چالش های صادرات آنها، شناسایی مشکلات بیمه محصولات کشاورزی، تدوین برنامه اجرایی جهت مشکلات آب استان و موانع مدیریت یکپارچه و اراضی و ارائه راهکار و بررسی چشم اندازهای کشاورزی در حوزه ی اقتصاد مقاومتی و بررسی و بهبود روند مشکلات مطرح در بخش کشاورزی از اولویت های سال آینده است.

کشاورز قاسمی اظهارداشت: در سال اینده امیدواریم با تشکیل کمتیه های تخصصی دیگر موانع تولید در حوزه های کشاورزی، خدمات، صنایع و بازرگانی، صنایع غذایی و نساجی را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنیم

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 10.621785322825
Query time: 9.8037063280741