X
پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۵۰ ۱۶
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده   اصناف   اتاق بازرگانی  
چچ
علی اکبر کبیری به سمت سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قزوین منصوب شد

با حکم ریاست سازمان صمت استان قزوین:

علی اکبر کبیری به سمت سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قزوین منصوب شد

با حکم ریاست سازمان صمت استان قزوین، علی اکبر کبیری به سمت سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قزوین منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان صمت استان قزوین ، ظهر امروز طی مراسمی با حکم عزیزاله افضلی رئیس سازمان صمت استان قزوین ، علی اکبر کبیری به سمت سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قزوین منصوب شد .

در این مراسم از زحمات مجید برزگر معاون سابق تقدیر به عمل آمد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: