X
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳:۳۰ ۵۸
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی معدن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوین

آگهی مزایده عمومی معدن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوین

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوین در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی از محدوده های معدنی به شماره مزایده 5099003167000002 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید متقاضیان می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 04/12/99 لغایت ساعت 13:15 روز پنج شنبه مورخ 14/12/99 نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام نمایند متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضا الکترونیکی ( توکن ) از دفاترمنتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده به صورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس 41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و صرفا جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده از مورخ 04/12/99 لغایت 14/12/99 به آدرس اینترنتی qaz.mimt.gov.ir سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ستاد و اخذ کد رهگیری ، تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه فوق حداکثر تا ساعت 13:15 مورخ 14/12/99 با ارائه کد رهگیری مدارک کاغذی (شامل پاکت الف برای کلیه موارد و پاکت ج صرفا جهت مزایده معادن ردیف یک و شش جدول شامل معادن آهک طبلشکین و سنگ تزیینی و لاشه خورهشت) را در قالب یک پاکت به دبیرخانه سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین ساختمان شهید حق شناس تحویل و رسید دریافت نمایند .ضمنا اطلاعات محدوده های معادن در سایت سازمان نیز قابل مشاهده می باشند .ضمنا تاریخ بازگشایی و بررسی پیشنهادات راس ساعت 9 مورخ 16/12/99 خواهد بود . حضور مزایده گر و یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی بلامانع می باشد.

تذکر : به پیشنهادات خارج از سامانه درزمان بازگشایی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اولویت: فوری
فایل پیوست